top of page

49 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
MIKROORGANIZMY•ŚRODOWISKO•BIOTECHNOLOGIA

1 - 4 września 2015, Szczecin-Siemczyno

Organizowana przez Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
przy współudziale Katedry Fizjologii Roślin i Biochemii

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Miejsce obrad: „Pałac Siemczyno”

Siemczyno 81,78-551 Siemczyno, www.palacsiemczyno.pl

Konferencja objęta patronatami:

SPONSORZY:

PARTNERZY:

bottom of page